Tomas todo

Todo för Tomas

  • Ordlista, viktiga termer som berörts under kursen
  • Länklista med bra resurser om vad vi gått igenom under kursen